Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Figurspel

Figur är ett spelformat för individuella curlare med fasta uppgifter som ger poäng för hur väl spelaren utför slaget. Du spelar åtta bestämda uppgifter med fyra stenar per uppgift som ger en slutpoäng/figurserie.

Figur är en utmärkt tränings- och spelform för individuell utveckling och spelförståelse

Figur spelas av herrar, damer och curlare i rullstol tillsammans i Riksfiguren och i Svenskt Mästerskap.

Klassisk figur, modern figur eller kidsfigur


Här hittar du protokoll för tre olika typer av figurserie.

Klassisk figur Pdf, 1.2 MB.
Modern figur Pdf, 2.3 MB.
Kidsfigur Pdf, 1.7 MB.

Den klassiska figuren har vi spelat i många år inom Svensk Curling. Under 2021 skapades den moderna figuren och kidsfiguren av James Dryburgh tillsammans med juniorerna i Sundbybergs Curlingklubb. Här hittar du nya uppgifter som reflekterar dagens spel och utmanar dig som spelare eller er som lag.

Beroende på hur mycket tid ni har till förfogande och hur mycket ni vill utmana er själva, finns olika sätt att spela figur:

Traditionellt figurspel: 4 stenar per figur i följd (2 motsols och 2 medsols per figur).
Halv figur: 2 stenar per figur i följd (1 motsols och 1 medsols per figur)
Elitfigur: 1 sten per figur. Man spelar klart samtliga 8 figurer sen börjar man om (dvs man spelar inte samma uppgift 2 stenar i rad). Man spela samtliga figurer 4 gånger. Börjar första figuren med motsols rotation sedan alternera rotationer mellan varje figur.
Elit halv figur: som ovan fast man spelar samtliga figurer 2 gånger.

Begrepp

 • Spelstenen, den sten du spelar.
 • Liggsten(ar), den eller de stenar som ligger upplagda för dig att spela mot.
 • Boet, kallas även för "huset". Den samling av cirklar på banan där poäng räknas.
 • Tee, den innersta cirkeln i boet, 1 fot i diameter.
 • Fyrfotscirkeln, kallas normalt för "blått", omger tee (4 fot bred).
 • Åttafotscirkeln, kallas normalt för "vitt", omger fyrfotscirkeln.
 • Tolvfotscirkeln, kallas normalt för "rött", boets yttersta cirkel.
 • Linan, Den linje som går längs hela banan mellan hacken.

Stipulationsmärken

Det finns märken som du får ifall du uppnår vissa poäng inom figurspelet. Dessa kallas stipulationsmärken och ges vid följande uppnådda poäng. De måste tas i sekvens så du börjar alltid med brons och eskalerar därifrån. Du kan bara ta ett märke per säsong och märkena kostar 50 kronor styck.

Beställ ditt märke genom att kontakta info@curling.se

BRONS, 40 poäng för herrar, 35 för damer, 35 för rullstolscurlare.
SILVER, 50 respektive 45.
GULD, 60 respektive 55
ELITMÄRKET, 70 respektive 65. När du tar detta märke får du dessutom en poäng på Stora Curlares Märke.
STORMÄSTARMÄRKET. För att erövra detta måste du nå elitmärkesnivån 5 gånger efter att du tagit elitmärket.

Det finns för närvarande endast åtta spelare i Sverige som innehar detta märke:

 • Marie Persson
 • Mats Wranå
 • Anders Kraupp
 • Paul Ahlgren
 • Peter Eriksson
 • Per Noréen
 • Helena Klange
 • Axel Sjöberg

Publicerad: 2022-08-30